5ی خەرمانان یادی 34 سالەی دامەزراندنی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران پیرۆزبێت 5ی خەرمانان یادی 34 سالەی  دامەزراندنی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران پیرۆزبێت  صورة ڕێکه‌و 2014-08-24 05:58:32
به‌شی ( سیاسی )سیاسی